open source website maker

Najdi svou cestu

Motivační program pro žáky základních i středních škol
„Staň se hrdinou svého života“

NENY: „Na jedné akci ve škole jsem se ptal studentů, čím chtějí
v životě být a co chtějí dělat. Většina z nich

nedokázala odpovědět a tehdy mi došlo, že je třeba s tím něco dělat“. Tak vznikl projekt „Najdi svou cestu“.

Dosud jsme zrealizovali přes 113 přednášek po celé ČR. Věříme,
že své sny a cíle může zrealizovat opravdu

každý. Našim úkolem je v žácích probudit víru v to, že to dokáží i oni. Čím dříve na nich začnou pracovat, tím lépe. 

Vizí projektu je nasměrovat a motivovat děti k:

o stanovení určitého cíle, ke kterému budou směřovat

o smysluplnému využití volného času

o zdokonalování se v činnostech, které je baví a naplňují

o vzdělávání se ve škole i mimo školu

o posílení sebedůvěry, stát se „hrdinou svého života“

o splnění svých snů a dosažení cílů .


Program navazuje na rámcový vzdělávací program pro

základní vzdělávání – sociálně patologické jevy.

O našem projektu

Hlavním aktérem programu je NENY. Program vede jako „kamarád-kouč
o raper, zpěvák, motivátor
o autor singlů, které bodují v hitparádách
hudební televize Óčko a českých rádiích
o autor sólového alba Dejavu
o juniorský reprezentant ČR ve fotbale
o širší nominace vicemistrů světa do 20 let
o ambasador FOOD REVOLUTION DAY
(Projekt Jamieho Olivera, pro zdravější
stravování a životní styl dětí v ČR)
o podpora neziskových a charitativních akcí
o podpora nadějných umělců a sportovců
o podpora dětí a mládeže 

Neny a jeho cesta

NENY prošel ve svém životě těžkými životními zkouškami a to již od dětství. Jeho otec měl problémy  s alkoholem, často v rodině docházelo ke konfliktům, které se musel naučit zvládat. Velmi ho bavil fotbal, kterému věnoval veškerý volný čas. Začal na sobě pracovat a díky jeho úsilí se brzy dostal do juniorské reprezentace a začal se fotbalem živit. V 19 letech si však těsně před mistrovstvím světa, kde měl velkou šanci dostat angažmá v zahraničních klubech, zlomil nohu a nemohl se mistrovství zúčastnit. To bylo pro něj velké zklamání. Podlomené zdraví, několik měsíců poté úmrtí otce a krach tehdejšího partnerského vztahu, to vše ho následně zlomilo. NENY se rozhodl s fotbalem skončit. Následovalo pak velmi složité období, kdy se dostal na samé dno společnosti. Několik týdnů žil na ulici, nevěděl kam dál směřovat. V tomto období se začal věnovat osobnímu rozvoji. Kromě fotbalu jej nejvíce zajímala hudba a tak si stanovil nový cíl - živit se hudbou. Díky obrovské vnitřní síle, ale i velké lásce k hudbě, se mu podařilo zvítězit nad sebou samým. Velkou pílí a pracovním nasazením se vypracoval mezi úspěšné muzikanty.

Přednáškou to pro nás nekončí

Pro žáky jsme vytvořili návod, jak si sestavit plán osobního rozvoje
a vydat se na „svou cestu hrdiny“. Pro další podporu a motivaci byl vytvořen FB profil.
Žáci tak mohou dále komunikovat s námi i kamarády stejného zaměření.
Na profilu sdílíme informace, videa, články a zajímavosti k podpoře osobního rozvoje. Žáky propojujeme s osobnostmi a organizacemi, které jim mohou pomoci zhodnotit jejich talent.

Struktura programu

Program má 4 fáze, které na sebe plynule navazují:

1. Fáze - NENYho silný osobní příběh, jeho cesta a jaké to je dnes

2. Fáze - rady a návody, jak překonat překážky, pracovat na cíli atd.

3. Fáze - otevřená debata, děti mohou předvést své talenty

4. Fáze - prostor pro osobní kontakt, autogramiáda a focení. Žáci dostanou kartičku s autogramem, mohou

položit otázku, kterou se neodvážili vyslovit před ostatními. 

V programu také probíhá soutěž o CD NENY - Dejavu.

Celý program je proložen autorskou hudební tvorbou. NENY klade velký důraz na autentičnost a jeho

pozitivní a energickou povahu zúročuje při svých živých vystoupeních. Ta svou ojedinělou atmosférou

člověka zcela pohltí. Na rozdíl od jiných interpretů čerpá v textech z vlastních zkušeností. Do každého songu

se snaží vnést určitou „message“, která by měla být člověku nápomocná. Z ohlasů všech zúčastněných je

znát velký respekt k tomu, s čím se dokázal NENY vypořádat, ale i touhu dětí po podobném úspěchu, kterého

zpěvák dosáhl. Cílem projektu je předávat své zkušenosti dál a motivovat druhé, aby se v životě nevzdávali a

šli za svými sny i přes mnohá úskalí života. Délka programu je 1,5 až 2 hodiny dle délky autogramiády. 

Realizace programu

Program je vhodný pro žáky základních i středních škol. Pro základní školy je vhodný pro 1. i 2. stupeň.
Pro 1. stupeň vedeme program více hravě a zábavně, tak aby vše pochopili.
Pro 2. stupeň základních škol a pro střední školy je již program více zaměřený na informace. Vše je postaveno tak, aby si žáci z programu odnesli co nejvíce, jak jim jejich věk dovoluje.
Standardně realizujeme přednášky pro školy minimálně nad 100 žáků. Pokud má škola žáků méně, jsme připraveni na individuální řešení. Po konzultaci s Vámi rozdělíme žáky do skupin dle věku a kapacity prostoru.
Během dne zvládneme maximálně tři přednášky. V případě vyššího počtu žáků jsme připraveni přednášky rozprostřít do více dnů tak, aby programem mohla projít celá škola.
K dispozici potřebujeme tělocvičnu nebo jiný prostor, kde by se program uskutečnil. Na Vás je pouze zajištění míst k sezení.
Hudební zázemí zajišťuje náš DJ Dýkej (diskžokej).
V den konání přijedeme kvůli přípravě cca 1 hodinu před plánovaným začátkem programu.
Cena programu 70,- Kč/žák.
V této ceně je zahrnuta doprava, aparatura i DJ.

Témata programu

Osobní rozvoj:

o Směr života – životní cesta, sny a cíle

o Smysluplné využití volného času

o Vzdělávání ve škole i mimo školu – proč se učit, jaký to má smysl

o Výběr povolání, které baví a naplňuje

o Kreativita, disciplína, vytrvalost a trpělivost

o Rozvoj talentu

o Spolupráce - společné projekty a zájmy, dobré vztahy

Negativní jevy:

Problémové vztahy v rodině

o Úmrtí rodiče

o Nevydařené partnerské vztahy – nešťastná láska

o Život bez domova

o Pokus o sebevraždu, ztráta smyslu života

o Přelomová období života a psychické propady na dno

o Překážky v životě

o Nízká sebedůvěra

o Prožili jsme příběh mladé slečny, žijící z v zařízení pro mladistvé, která byla závislá na tvrdých  drogách. Jejím jediným cílem bylo vydržet v zařízení do své plnoletosti, poté odejít a předávkovat se  k smrti. Po osobní komunikaci s NENYM jsme ji pomohli najít práci a základní bydlení. Závislosti se zcela zbavila, úspěšně dokončila školu a v současné době pracuje jako servírka. 
o Díky našim aktivitám měl mladý talentovaný kytarista možnost natočit v profesionálním  nahrávacím studiu své první Demo a zároveň jsme ho propojili s mladou nadějnou hudební kapelou, která v dané době hledala šikovného kytaristu. 
… a mnoho dalších studentů, kterým jsme pomohli na jejich životní cestě.

Reference programu

Hodnocení našeho projektu od učitelů, ředitelů i samotných žáků.

Přednosti programu

o Program je postaven na skutečném životním příběhu – osobní příklad známé osobnosti

o Zábavná forma programu – přednáška spojená s hudebním vystoupením

o Texty písní jsou životní příběhy, žáci mohou NENYHO dále sledovat online a tím se k přednášce
vracet – dlouhodobější efekt využití programu 

o Kamarádský přístup NENYHO, který je žáky velmi dobře přijímán pro svou otevřenost

o Široký okruh témat, se kterými lze dále se žáky ve vyučování pracovat

o Preventivní program zaměřený na prevenci i motivaci

o Komunikace se žáky i po programu – sociální sítě, kulturní akce, koncerty

o Podpora žáků při plnění jejich snů a uskutečňování cílů

o Podpora talentu a napojení na další úspěšné osobnosti a organizace v dané oblasti

o Program vhodný pro celou školu – individuální přístup k věkovým kategoriím

o Realizace programu přímo ve škole

o Profesionalita, servis, flexibilita a příjemná komunikace