Najdi svou cestu

Interaktivní motivační program pro žáky
základních a středních škol:

„Staň se hrdinou svého života"
!NOVĚ! "Člověk je tvor společenský"

NENY: „Na jedné akci ve škole jsem se ptal studentů, čím chtějí být a čemu se chtějí v životě věnovat. Většina z nich na tuto otázku nedokázala odpovědět a tehdy mi došlo, že je třeba s tím něco udělat“. Tak vznikl v roce 2015 projekt „Najdi svou cestu“.

Dosud jsme zrealizovali přes přes 250 akcí pro více než 35 000 žáků po celé ČR. Věříme, že své sny a cíle může zrealizovat opravdu každý. Našim úkolem je v žácích probudit víru v to, že to dokáží i oni. Čím dříve na nich začnou pracovat, tím lépe.

Program svým obsahem podporuje rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, osobnostně sociální výchovu, rozvoj emoční inteligence, celkový rozvoj osobnosti , snaží se podpořit odbourávání sociálně patologických jevů.

Našim záměrem je setkávat se s mládeží na osobní úrovni a prožitkem je motivovat k:
– osobní aktivitě
- další cestě ve vzdělávání ve škole i mimo školu
- sebepoznání, poznání své silné a slabé stránky
- seberealizaci, stanovení si určitého cíle, ke kterému budou směřovat
- smysluplnému využití volného času
- zdokonalování se v činnostech, které je baví a naplňují
- budování kvalitních vztahů v rodině, přátelství i společnosti


Chceme tak reagovat na potřeby dnešní doby, kterou je zvyšování vybavenosti dětí potřebnými schopnostmi a dovednostmi, posilovat jejich sebedůvěru a ochotu převzít zodpovědnost sami za sebe, a tak se stát „hrdinou svého života“

O projektu

Hlavním aktérem programu je NENY. Program vede jako „kamarád-kouč

 • raper, zpěvák, speaker
 • autor singlů, které bodují v hitparádách
 • hudební televize Óčko a českých rádiích
 • autor sólového alba Dejavu
 • autor EP I LOVE MONEY 1/4
 • ambasador projektu KOLUMBUS #2
 • ambasador FOOD REVOLUTION DAY
  (projekt Jamieho Olivera, pro zdravější stravování a životní styl dětí v ČR)
 • juniorský reprezentant ČR ve fotbale
 • širší nominace vicemistrů světa do 20 let
 • podpora neziskových a charitativních akcí
 • podpora nadějných umělců a sportovců
 • podpora dětí a mládeže 

 • Neny a jeho cesta

  NENY prošel ve svém životě těžkými životními zkouškami a to již od dětství. Jeho otec měl problémy  s alkoholem, často v rodině docházelo ke konfliktům, které se musel naučit zvládat. Velmi ho bavil fotbal, kterému věnoval veškerý volný čas. Začal na sobě pracovat a díky jeho úsilí se brzy dostal do juniorské reprezentace a začal se fotbalem živit. V 19 letech si však těsně před mistrovstvím světa, kde měl velkou šanci dostat angažmá v zahraničních klubech, zlomil nohu a nemohl se mistrovství zúčastnit. To bylo pro něj velké zklamání. Podlomené zdraví, několik měsíců poté úmrtí otce a krach tehdejšího partnerského vztahu, to vše ho následně zlomilo. NENY se rozhodl s fotbalem skončit. Následovalo pak velmi složité období, kdy se dostal na samé dno společnosti. Několik týdnů žil na ulici, nevěděl kam dál směřovat. V tomto období se začal věnovat osobnímu rozvoji. Kromě fotbalu jej nejvíce zajímala hudba a tak si stanovil nový cíl - živit se hudbou. Díky obrovské vnitřní síle, ale i velké lásce k hudbě, se mu podařilo zvítězit nad sebou samým. Velkou pílí a pracovním nasazením se vypracoval mezi úspěšné muzikanty.

  Přednáškou to pro nás nekončí

  Pro další podporu a motivaci byl vytvořen FB profil.
  Žáci tak mohou dále komunikovat s námi i kamarády stejného zaměření.
  Na profilu sdílíme informace, videa, články a zajímavosti k podpoře osobního rozvoje. Žáky propojujeme s osobnostmi a organizacemi, které jim mohou pomoci zhodnotit jejich talent.

  Struktura programu

  Program má 4 fáze, které na sebe plynule navazují:

  1. Fáze - úvod a představení projektu

  2. Fáze - návod, jak překonávat překážky při cesté za svými cíli, jak řešit životní situace

  3. Fáze - otevřená debata, kde účastníci mohou předvést svůj talent a odhalit své silné stránky

  4. Fáze - prostor pro osobní kontakt, autogramiáda a focení.

  Celý program je proložen živým hudebním vystoupením s autorskou tvorbou.


  Žáci dostanou kartičku s autogramem, mohou položit otázku, kterou se neodvážili vyslovit před ostatními. V programu také probíhá soutěž o hodnotné ceny.


  NENY: „Přijíždíme do škol, základních, středních, kam si nás pozvou. Ve svém dvouhodinovém živém vystoupení publiku sdělím ve zkratce můj životní příběh, moje hledání, vzlety a pády, o tom, co mne nastartovalo a dovedlo až do světel reflektorů, na velká pódia, mezi davy fanoušků. Mým záměrem je probudit v mladých touhu po seberealizaci. Jsem zastáncem toho, že člověk se nejvíce naučí, pokud se u toho baví, takže akci vedu interaktivně, aby to nebylo jen o informacích, ale především o prožitku. Děcka dostávají otázky k zamyšlení nad sebou samými, nad tím, co dělají ráda a co je naopak „prudí“, čemu by se chtěla v budoucnu věnovat. Dozvědí se, že i činnost, která je momentálně nepříjemná, může mít pro ně v budoucnu velký význam. Mají možnost prezentovat před ostatními své dovednosti, v průběhu akce je prostor pro otevřenou debatu, kdy se mohou zeptat na cokoli, co je zajímá. Po přednášce probíhá focení, autogramiáda a celý program je proložen autorskou hudbou a živým hudebním vystoupením. Dále potom společně komunikujeme prostřednictvím sociálních sítí, kde individuálně probereme jejich záměry a pomáháme překonávat překážky.“

  Realizace programu

  Program je vhodný pro žáky základních i středních škol. Pro základní školy je vhodný pro 1. i 2. stupeň.
  Pro 1. stupeň vedeme program více hravě a zábavně, tak aby vše pochopili.
  Pro 2. stupeň základních škol a pro střední školy je již program více zaměřený na informace. Vše je postaveno tak, aby si žáci z programu odnesli co nejvíce, jak jim jejich věk dovoluje.
  Standardně realizujeme přednášky pro školy minimálně nad 100 žáků.
  Pokud má škola žáků méně, jsme připraveni na individuální řešení. Po konzultaci s Vámi rozdělíme žáky do skupin dle věku a kapacity prostoru.
  Během dne zvládneme maximálně tři přednášky. V případě vyššího počtu žáků jsme připraveni přednášky rozprostřít do více dnů tak, aby programem mohla projít celá škola.
  K dispozici potřebujeme tělocvičnu nebo jiný prostor, kde by se program uskutečnil. Na Vás je pouze zajištění míst k sezení.
  Hudební zázemí zajišťuje náš DJ Dýkej (diskžokej).
  V den konání přijedeme kvůli přípravě cca 1 hodinu před plánovaným začátkem programu.

  Cena programu 70,- Kč/žák.
  V ceně jsou zahrnuty veškeré organizační náklady.

  Témata programu

  Osobní rozvoj:

  o Směr života – životní cesta, sny a cíle

  o Smysluplné využití volného času

  o Vzdělávání ve škole i mimo školu – proč se učit, jaký to má smysl

  o Výběr povolání, které baví a naplňuje

  o Kreativita, disciplína, vytrvalost a trpělivost

  o Rozvoj talentu

  o Spolupráce - společné projekty a zájmy, dobré vztahy

  Negativní jevy:

  o Problémové vztahy v rodině

  o Úmrtí rodiče

  o Nevydařené partnerské vztahy – nešťastná láska

  o Život bez domova

  o Ztráta smyslu života

  o Přelomová období života a psychické propady na dno

  o Překážky v životě

  o Nízká sebedůvěra

  o Prožili jsme příběh mladé slečny, žijící z v zařízení pro mladistvé, která byla závislá na tvrdých  drogách. Jejím jediným cílem bylo vydržet v zařízení do své plnoletosti, poté odejít a předávkovat se  k smrti. Po osobní komunikaci s NENYM jsme ji pomohli najít práci a základní bydlení. Závislosti se zcela zbavila, úspěšně dokončila školu a v současné době pracuje jako servírka. 
  o Díky našim aktivitám měl mladý talentovaný kytarista možnost natočit v profesionálním  nahrávacím studiu své první Demo a zároveň jsme ho propojili s mladou nadějnou hudební kapelou, která v dané době hledala šikovného kytaristu. 
  … a mnoho dalších studentů, kterým jsme pomohli na jejich životní cestě.

  Reference programu

  Hodnocení našeho projektu od učitelů, ředitelů i samotných žáků.

  Přednosti programu

  o Program je postaven na skutečném životním příběhu – osobní příklad známé osobnosti

  o Zábavná forma programu – přednáška spojená s hudebním vystoupením

  o Texty písní jsou životní příběhy, žáci mohou NENYHO dále sledovat online a tím se k přednášce
  vracet – dlouhodobější efekt využití programu 

  o Kamarádský přístup NENYHO, který je žáky velmi dobře přijímán pro svou otevřenost

  o Široký okruh témat, se kterými lze dále se žáky ve vyučování pracovat

  o Program zaměřený na motivaci

  o Komunikace se žáky i po programu – sociální sítě, kulturní akce, koncerty

  o Podpora žáků při plnění jejich snů a uskutečňování cílů

  o Podpora talentu a napojení na další úspěšné osobnosti a organizace v dané oblasti

  o Program vhodný pro celou školu – individuální přístup k věkovým kategoriím

  o Realizace programu přímo ve škole

  o Profesionalita, servis, flexibilita a příjemná komunikace